Actueel

 

PERSBERICHT: 6 Kernen Belang blijft! (25 mrt 2014)

Notitie Laarhoeve 6KB (6-2-14)

Goed voor Esbeek. Slecht voor het aanzien van de politiek (5 feb 2014)

6KB neemt niet deel aan de verkiezingen 2014 (16 juli 2013)

Jeroen van Bremen raadslid (27 juni 2013)

Na ons de zondvloed 2 (16 juli 2013)

6KB blij met doorbraak Hart voor Diessen  (06 mei 2013, 16:20)

6KB blij met doorbraak Hart voor Diessen  (06 mei 2013, 16:20)

Jeroen van Bremen raadslid voor 6 Kernen Belang (22 apr 2013)

Erik Moors overleden  *20-3-1964   -  5-4-2013

Likeurmuseum (nog) niet verkocht (25 jan 2013)

Erik Moors (6KB): Code oranje voor MCC (12 december)

Initiatief 6KB: grondverkoop op gang brengen (04 dec 2012)

Na ons de zondvoed? (nov 2012)

Gelukkig gaan er ook nog zaken goed (nov 2012)

Waarom 6KB deze keer tégen de ingediende begroting stemde (nov 2012)

Exploitatie nieuw Elckerlyc: draagvlak gezocht! (juni 2012)

Fouten met vergunningverlening (juni 2012)

Samenwerking met andere gemeenten moet (juni 2012)

Investeren in leefbaarheid (juni 2012)

Julianastraat in Diessen (juni 2012)

Heeft Leystromen zich teruggetrokken uit ‘Hart voor Diessen’? (8 mrt 2012)

Toch onderzoek naar fietspad Moergestel-Haghorst (26 feb 2012)

Sanering bedrijf waarvan weth.Hesselmans mede-eigenaar is.  (26 feb 2012)

-         Waarom kent het college twee extra woningen toe?

-        Zou een willekeurige burger hetzelfde gekregen hebben?

6KB betreurt optreden college seniorenontmoetingsruimte (26 feb 2012)

Erik Moors:‘achterhouden informatie door wethouder Hesselmans is onprofessioneel’(3 feb ‘12)

6KB vreest vertraging Hart voor Diessen (29 jan 2012)

Teleurstellende reactie provincie over provinciale weg (29 jan 2012)

Voortvarendheid in ‘Hart voor Diessen’ ver te zoeken?  (6 jan 2012)

André Fouchier: ‘Zelfbouw is leefbaarheid in optima forma’  (23 nov 2011)

Eerste reactie 6 Kernen Belang op BMC-rapport (21 okt 2011)

6KB wil dorpse invulling van Hart voor Diessen (24 apr 2011)

Brief aan Wiegel over voortzetting starterslening (23 mrt 2011)

Hoe druk is het volgens ú op de provinciale weg? (13 feb 2011)

6KB ziet plan verhuizing Aldi naar de Elst dichterbij komen (5 feb 2011)

Evenwichtige oplossing voor De Nieuwe Erf in Diessen (4 feb 2011)

6KB weert sluipverkeer door onze kernen (update 7 feb 2011)

Onderzoek naar voortgezet onderwijs in Hilvarenbeek (19 dec 2010)

Raad neemt definitief besluit: MCC op Mavo-locatie (18 dec 2010)

Erik Moors geeft nonstop les voor goede doel (27 november 2010)

16 december beslissing over MCC (5 november 2010)

Startersinitiatieven (24 oktober 2010)

Brug Roodloop komt er nu écht! (24 oktober 2010)

Initiatiefvoorstel voor snelle realisatie mcc (22 oktober 2010)

Geldverslindende soap rond mcc duurt voort (12 augustus 2010)

Miljoenen door het putje? (12 aug 2010)

Verhoging toeristenbelasting (12 augustus 2010)

Mavo-terrein beste locatie voor MCC (7 augustus 2010)

Steun voor Jong Nederland Diessen (18 juli 2010)

6KB staat pal achter starters (18 juli 2010)

Mieke Hendrikx uitgewuifd als wethouder (18 juli 2010)

Coalitie neemt burgers niet serieus (04 jun 2010)

Begroting coalitieakkoord is drijfzand (04 jun 2010)

6 Kernen Belang op de bres voor Starters (04 juni 2010)

Mieke Hendrikx neemt afscheid als wethouder (mei 2010)

Wil Vennix raadsnestor (mei 2010)

6KB gaat coalitie positief-kritisch volgen (mei 2010)

 

naar

 welkom

 

Naar archief à

 

 

PERSBERICHT (25 feb 2014)

6 Kernen Belang blijft!

 

In juli 2013 heeft 6 Kernen Belang laten weten niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zie hiervoor ons persbericht van 16 juli op www.6kb.nl onder ‘actueel’. Vanaf dat moment is binnen de partij nagedacht over de toekomst van 6 Kernen Belang.

 

6KB blijft als organisatie bestaan

en laat daarmee de mogelijkheid open om over vier jaar weer aan de verkiezingen mee te doen.

 

6 Kernen Belang zal na de verkiezingen,

onafhankelijk van alle andere partijen die wél aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen, een bijdrage leveren aan het democratische proces in onze gemeente. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld het organiseren van informatie-avonden, discussiebijeenkomsten en het instellen van denktanks. De komende maanden worden de ideeën hierover uitgewerkt.

 

Wij wensen alle partijen een goede verkiezingscampagne toe en hopen op een grote opkomst van kiezers.

 

Bestuur en (steun-)fractie van 6 Kernen Belang.

 

Update 14 mrt 2014

Raad stemt in met bestemmingsplan

Notitie Laarhoeve 6KB (6-2-14)

De gemeenteraad heeft op 30 januari de beraadslagingen over het bestemmingsplan Laarstraat 16-18 na de eerste termijn afgebroken. Het voorstel was, onder meer door wijziging op wijziging te stapelen, erg onduidelijk geworden. Daarnaast stonden er niet of onvoldoende onderbouwde stellingen en standpunten in, wat niet bijdroeg tot een evenwichtig raadsvoorstel. Op het moment van de vergadering waren er teveel losse eindjes om tot een besluit te komen. Vragen die boven de markt bleven hangen waren onder andere of het project van De Laarhoeve conflicteert met die van Hart voor Diessen, of de doelgroep voldoende afgebakend was en of er afspraken gemaakt zouden kunnen worden met het zorgkantoor.

Deze notitie geeft niet op alle vragen antwoord maar is bedoeld als een handreiking aan het college om het gesprek met de Laarhoeve verder te voeren. Voorts wordt deze notitie toegezonden aan de andere fracties in de gemeenteraad, aan de initiatiefnemer en aan de samenwerkende partijen in Hart voor Diessen. 6 Kernen Belang heeft het initiatief tot deze notitie genomen omdat we willen voorkomen dat het Laarhoeve-project uitloopt in een langslepend dossier, waar uiteindelijk niemand meer uitkomt. Met deze notitie hopen wij bij te kunnen dragen aan een nieuw en helder voorstel, waarover de raad zich kan uitspreken.

 

Notitie 6KB Laarhoeve 05 02 14.pdf

BD: Laarhoeve Diessen terug op agenda

 

6KB: mogen bouwen van 6 woningen in Esbeek niet uit te leggen (5 feb 2014)

Goed voor Esbeek. Slecht voor het aanzien van de politiek.

 

Gemeenteraadslid Jeroen van Bremen (6KB) hield de raad voor dat, in het geval van betrokkenheid van een ex-wethouder bij een voorstel aan de raad, ‘we extra hoge eisen moet stellen aan transparantie en de volledigheid van informatie.  De vaststelling van het bestemmingsplan “Pastoor Jurgensstraat 2” in Esbeek  voldoet  helemaal niet aan die eisen. En dat had volgens 6KB wel gemoeten. ‘Voor het aanzien van de politiek mag daar geen enkele twijfel over bestaan’, aldus van Bremen.

Begin 2012 besluit het college medewerking te verlenen aan het  saneren van het bedrijf Pastoor Jurgensstraat 21 in Esbeek. De initiatiefnemer mag ‘als compensatie’ maar liefst zes woningen bouwen. De voormalige wethouder Hesselmans is betrokken bij dat bedrijf en is dan wethouder. Extra reden dus om openheid te betrachten.6 Kernen Belang stelt hier meteen vragen over maar tot op de dag van vandaag zijn er geen heldere antwoorden gekomen. Jeroen van Bremen in de raadsvergadering van 30 januari 2014: Cruciaal voor ons in dit dossier is de vraag: Had iedere andere willekeurige aanvrager ook zes woningen mogen bouwen in deze omstandigheden.”

 

In 2004 besluit het college om medewerking te verlenen aan de herinrichting van de  locatie Oude Trambaan / Pastoor Jurgensstraat / Tuldensedijk in Esbeek.  Deze herinrichting  betrof een plan waarbij twee bedrijven gesaneerd zouden worden, te weten: Pastoor Jurgensstraat 21 (Maatschap Hesselmans) en Tuldensedijk 3 (A. Hesselmans). Als tegenprestatie zouden er dan 12 sociale koopwoningen, 16 twee-onder-een-kap-woningen en 2 ruime vrijstaande woningen worden gerealiseerd (totaal 30 woningen). Dit plan is niet doorgegaan.

 

In de daaropvolgende jaren dient de maatschap Hesselmans nog diverse aanvragen in.

 

Eind 2011 dient de maatschap Hesselmans een laatste aanvraag in. Deze  aanvraag bestaat uit de ontwikkeling van twee geschakelde en vier vrijstaande woningen  aan de Pastoor Jurgensstraat 21/Oude Trambaan en de sanering van het agrarisch bedrijf aan de  Pastoor Jurgensstraat 21.

 

Begin 2012 besluit het college medewerking te verlenen aan het  saneren van het bedrijf Pastoor Jurgensstraat 2. De initiatiefnemer mag zes woningen bouwen.

Van Bremen fileerde de argumentatie van het college. Hij ontdekte twee argumenten. Het eerste argument ‘dat de aanvrager het aangevraagd heeft’ beoordeelde hij als ‘niet steekhoudend. Het  tweede argument  ‘dat de visie van Esbeek hier iets over zegt’ verwonderde  het 6KB-raadslid omdat een dergelijke visie nooit eerder zo prominent werd aangehaald.

Van Bremen: “Wij vragen ons af of, als wij hierin meegaan dit geen precedentwerking heeft naar andere situaties. Krijgen anderen ook woningen toegewezen zonder deugdelijke argumentatie.” Verder stelt hij dat er niet naar gekeken is of de gegeven compensatie ook echt nodig is om sloop, verplaatsing en hervestiging te bekostigen.

De afweging die andere partijen maken is dat het goed is voor Esbeek omdat er dan gebouwd kan worden. In de ogen van 6KB is hier sprake van overvraging van de kant van de initiatiefnemer. Van Bremen: “Daarbij worden wij als raadsleden in de positie geplaatst dat we een afweging moeten maken tussen ‘of het goed is voor Esbeek’ en ‘of het volgens de regels is gegaan’. In die positie had de initiatiefnemer ons nooit mogen brengen. Door instemmen met het plan zou 6KB de politiek een hele slechte dienst bewijzen. Voor het aanzien van de politiek is dit een hele slechte keuze.”

 

Wethouder Verkuijlen kwam niet verder dan dat hij de gang van zaken van 2012 niet kon reconstrueren omdat daar simpelweg weinig over vastgelegd is. Zonder openlijke kritiek op zijn voorganger te willen geven betoogde hij hoe het had gemoeten. Volgens Verkuijlen ‘had de procedure helderder gemoeten. ‘We zouden tot op de euro moeten weten of we hier in meegaan vanuit een maatschappelijk belang en meerwaarde van de gemeenschap. Het was niet helder en transparant maar vooraan beginnen is geen optie’, aldus Verkuijlen. De stedelijke ontwikkeling lost volgens Verkuijlen een aantal zaken op, maar  ‘wat ik niet kan beantwoorden of er financieel een goede balans in zit.’

 

Lees verder…

Informatiebrief met vragen 6KB 23 feb 2012

 

Sanering bedrijf waarvan weth. Hesselmans mede-eigenaar is  (26 feb 2012)

 

 

 

 

6KB: Laat verenigingen niet de dupe worden van laksheid gemeente (14-11-2014)

Opstalrechten verenigingsgebouwen na 8 jaar nog niet gevestigd

 

In 2005 heeft de gemeenteraad besloten opstalrechten te vestigen voor gebouwen van verenigingen en stichtingen die op grond van de gemeente staan. Dit besluit viel samen met de vaststelling van de Nota Harmonisatie Buitensportaccommodaties. In de jaren daarna heeft 6 Kernen herhaaldelijk gevraagd naar de uitvoering van dit besluit. Door voor 6KB nog steeds onduidelijke redenen is die uitvoering keer op keer vertraagd. Acht (!) jaar na het raadsbesluit is slechts voor 4 van de 15 accommodaties de notariële akte gepasseerd. De volledige vrijstelling van overdrachtsbelasting die de Belastingdienst in 2007 heeft bevestigd blijkt door een wijziging in de regelgeving niet meer van toepassing te zijn. Dit heeft geleid tot naheffingsaanslagen van rond de € 1.500 voor twee verenigingen en het vooralsnog stilleggen van het totale proces door de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft 6KB schriftelijke vragen gesteld.

 

Uit het antwoord van het college blijkt dat het dossier, na de bevestiging van de belastingdienst over volledige vrijstelling van de overdrachtsbelasting, in een la verdwenen is. Na de interne overdacht van het dossier heeft de verdere uitvoering niet direct prioriteit gekregen”, probeert het college de nalatigheid enigszins te verbloemen. “Pas in 2011 zijn concrete uitvoeringsafspraken met de notaris gemaakt.” In 2012 resulteerde dit in de eerste 2 aktes. “Later dat jaar volgden de 2 aktes waarvoor door de Belastingdienst naheffingsaanslagen zijn opgelegd”, schrijft het college. In afwachting van de behandeling van bezwaren die de twee verenigingen indienden werd het proces tijdelijk stopgezet.

 

6 Kernen Belang heeft het college gevraagd of ze toe wil zeggen de overdrachtsbelasting te betalen als de aanslagen in stand blijven. Het college laat weten dat ‘te bieden ondersteuning gericht is op het volledig van de tafel krijgen van de naheffing’ en dat dit ‘van belang is voor de 11 nog te vestigen rechten’.  Als het verstrijken van de tijd de enige reden is dat er een naheffing is opgelegd en deze in stand blijft, dan willen wij bezien hierin een handreiking te doen aan de verenigingen”, luidt de college-reactie.

Update 14-11: 1945 uur

‘bezien een handreiking te doen’

Wil Vennix, fractievoorzitter 6KB, vraagt het college hoe de zinsnede “bezien hierin een handreiking te doen aan de verenigingen” rijmt met het raadsbesluit dat de gemeente de kosten betaald. ‘Een handreiking is iets wat je niet hoeft te doen; een raadsbesluit moet gewoon uitgevoerd worden’ volgens Wil Vennix

Wethouder van Doormaal antwoordde dat ‘de rekening niet bij de verenigingen neergelegd zal worden.’

Wil Vennix stelde dat er nu meer duidelijkheid is en maande de wethouder het af te werken en niet door te schuiven naar een volgende wethouder.

 

Met deze verhullende reactie is 6KB uiteraard niet tevreden. De gemeente is veel te laat begonnen met het uitvoeren van een raadsbesluit; de verenigingen mogen daar niet de dupe van worden.

 

Lees de volledige teksten

schriftelijke vragen 6KB over opstalrechten verenigingsaccommodaties

collegereactie op vragen 6KB over opstalrechten

 

 

 

 

 

 

 

 

6KB neemt niet deel aan de verkiezingen 2014 (16 juli 2013)

 

De kring van actieve leden van 6 Kernen Belang wordt al jaren kleiner. De afgelopen periode heeft dat proces zich versterkt. Dit uit zich in een teruggelopen bezoek aan achterbanvergaderingen, de beschikbaarheid voor functies in commissie of bestuur en deelname aan algemene ledenvergaderingen. Het bestuur en andere actieve leden hebben de afgelopen jaren geprobeerd het draagvlak te vergroten maar zijn hierin niet geslaagd. Het overlijden van Erik Moors was een onvergelijkbare dreun voor de nog actieve groep.

 

Bestuur en (steun)fractie stellen vast dat het nog steeds goed lukt om de ideeën van 6 Kernen Belang uit te dragen en een goede rol te spelen in gemeenteraad en commissies.

 

We vinden dit echter onvoldoende basis om in 2014 de verkiezingen in te gaan. Werving van actieve leden (mensen die beschikbaar zijn voor raad en/of commissies) binnen de huidige leden van 6KB achten we niet meer mogelijk. Een stap om samenwerking of samengaan met andere partijen aan te gaan vinden we niet realistisch. Samenwerking moet immers van beide kanten komen en als 6KB geen mensen kan ‘leveren’, is daar geen sprake van.

 

De ledenvergadering heeft hiervan kennis genomen en, met bestuur en steunfractie, unaniem en in goede harmonie geconcludeerd dat er geen basis is om aan de verkiezingen deel te nemen.

 

De raads- en commissieleden zullen zich tot de verkiezingen onverminderd inzetten en het 6KB-geluid blijven uitdragen.

 

Bestuur 6 Kernen Belang

 

 

Jeroen van Bremen raadslid (27 juni 2013)

In de gemeenteraadsvergadering van 26 juni is Jeroen van Bremen door het afleggen van de belofte geïnstalleerd als raadslid. Jeroen van Bremen volgt Erik Moors op die door een tragisch ongeval om het leven kwam. Vòòr de installatie van Jeroen verwelkomde burgemeester Palmen Dorine, de weduwe van Erik. De burgemeester stond stil bij de verschrikkelijke gebeurtenis die de aanleiding vormde voor de benoeming van Jeroen. Hij vertelde ook dat Jeroen er met 6KB voor gekozen had de zetel uit respect voor Erik tot nu toe onbezet te laten, maar ‘dat we verder moeten’.

Aan alle raadsleden werd het herdenkingsboekje ‘Herinneringen aan Erik Moors’ uitgereikt.

Jeroen van Bremen stond bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 als derde op de lijst van 6 Kernen Belang. Als raadslid zal Jeroen de portefeuille Samenleving op zich nemen en samen met collega-raadslid Wil Vennix en de commissieleden de taken verdelen.

Jeroen van Bremen (6KB) wordt geinstalleerd als gemeenteraadslid door burgemeester Palmen. Clemens Vera (CDA), midden,  en Tycho Holleman (VVD) kijken toe. (foto: Siem Zwaard)

Vanaf 2005 is Jeroen actief voor 6KB en vanaf 2006 maakt hij onafgebroken deel uit van raadscommissies. Aanvankelijk richtte hij zich op openbare werken en later op vraagstukken rondom ruimtelijke ordening.

Jeroen van Bremen is 46 jaar en werkt als verkeerskundige bij de provincie Noord-Brabant. Hij woont samen met zijn vrouw en twee dochters in Hilvarenbeek. Jeroen is ook maatschappelijk actief.  Bij de hockeyclub en bij de wandelvierdaagse zet hij zijn organisatietalent in en voorheen zat hij in medezeggenschapsraden van de Biedonk en Oude Vrijheid. 

Jeroen vindt het belangrijk om vanuit een partij die niet landelijk geworteld is  meningen en wensen van burgers daadwerkelijk te betrekken bij de besluitvorming. Om die reden maakte hij een keuze voor 6KB. 

 

Ad van Korven werd in de raadscommissie Samenleving benoemd. Samen met Siem Zwaard en Jeroen van Bremen gaat hij de inbreng van 6KB in deze commissie verzorgen.

Jeroen van Bremen (6KB) neemt de felicitatie van burgemeester Palmen in ontvangst. Linksonder: fractievoorzitter Wil Vennix (6KB). (foto: Siem Zwaard)

p

 

Na ons de zondvloed 2 (16 juli 2013)

Bij het vaststellen van de begroting voor 2013 verweet 6 Kernen Belang het college de problemen voor zich uit te schuiven en de slechte financiële vooruitzichten te negeren. De vraag is niet óf we de komende jaren moeten bezuinigen, maar hoeveel. Afwachten en doorschuiven maakt die problemen niet kleiner, maar groter. En toch schoven B&W – met steun van coalitiepartijen GL, HOI en VVD – dit door naar voorjaar 2013. 6KB heeft dit beleid gekenschetst als “na ons de zondvloed” en heeft tegen de begroting 2013 gestemd.

Helaas moesten we in de afgelopen raadsvergadering exact dezelfde woorden opnieuw uitspreken. Het college zegt onvoldoende tijd gehad te hebben voor het zoeken van dekking voor de vele tonnen die we de komende jaren tekort gaan komen. 6KB heeft

hier opnieuw scherpe kritiek op geleverd. Gelukkig bedekten de coalitiepartijen het tekortschietende beleid van het college eindelijk niet meer met de mantel der liefde en spraken ook zij openlijk hun kritiek uit. Kritiek die dus ook hun eigen wethouders betreft, want het college is als geheel verantwoordelijk. Afgesproken is nu dat het college in september aan de raad een pakket aan bezuinigingsmaatregelen zal voorleggen. Gelet op de hoogte van de te dekken tekorten zullen die maatregelen waarschijnlijk ingrijpende gevolgen hebben voor inwoners, bedrijven, verenigingen en voorzieningen in onze gemeente. Onze raadsleden Wil Vennix en Jeroen van Bremen en onze commissieleden André Fouchier, Siem Zwaard en Ad van Korven staan open voor uw suggesties en opmerkingen!

(Zie actueel, november 2012)

Brabants dagblad over bezuinigingsplan

p

 

6KB blij met doorbraak Hart voor Diessen  06 mei 2013, 16:20

De afgelopen jaren heeft Hart voor Diessen onafgebroken op de politieke agenda gestaan. 6 Kernen Belang heeft onophoudelijk gepleit voor voortgang, we merkten namelijk dat dit voor de leefbaarheid van Diessen zo belangrijke project in de versukkeling dreigde te raken. Gelukkig heeft men onlangs een doorbraak kunnen melden.

Het plan dat nu uitgewerkt gaat worden is weliswaar kleiner van omvang dan de oorspronkelijke plannen, maar dat doet aan ons enthousiasme nauwelijks af. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan! 6KB heeft dan ook lof voor allen die zich hiervoor hebben ingezet, o.a. wethouder Bernd Roks, investeerders Ton en Piet Plasmans, Leijstromen, het parochiebestuur en natuurlijk het Belangenorgaan Diessen.

Nu is het zaak er de vaart in te houden. De planning is dat in 2014 na diverse procedures de schop de grond in gaat en het complex in 2016 wordt opgeleverd. Dat moeten we dan ook halen! Verder is nog niet duidelijk wat er met de Eenhoorn gaat gebeuren. Sloop en nieuwbouw is van de baan, maar wat dan wel? We blijven dus de vinger aan de pols houden.

p

 

Keuzevrijheid voor ouderen belangrijk

Hilverhoeve komt er niet  06 mei 2013, 16:20

De plannen voor de Hilverhoeve heeft de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd van de gemeente Hilvarenbeek, zowel ambtelijk als bestuurlijk. 6 Kernen Belang had en heeft op zich zeker sympathie voor het zorgconcept van Hilverhoeve, mits dit mensen keuzevrijheid biedt. Ouderen moeten de keuze hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen of anders in de vertrouwde omgeving in een zorgomgeving terecht kunnen. Degenen die dat willen zouden kunnen kiezen voor de Hilverhoeve en zouden daar dan ook terecht moeten kunnen, ongeacht hun financiële positie.

Inmiddels is duidelijk dat net over de gemeentegrens in Tilburg de Leijhoeve komt. Daarmee is de Hilverhoeve niet meer nodig om de bedoelde keuzevrijheid te bieden. Reden voor 6KB om in te stemmen met het meerderheidsstandpunt van het college (burgemeester + wethouder Verkuijlen) dat op de locatie Hilverhoeve geen grootschalig zorgcomplex kan komen. Een raadsmeerderheid was het hier mee eens, waarmee het doek voor de Hilverhoeve definitief gevallen is. Het is nu aan het college om op korte termijn met concrete plannen te komen om te voldoen aan de vraag naar zorgwoningen in onze kernen.

p

 

Jeroen van Bremen raadslid voor 6 Kernen Belang

In de raadsvergadering van 20 juni zal Jeroen van Bremen geïnstalleerd worden als gemeenteraadslid. Zijn benoeming als raadslid is het gevolg van het tragische overlijden van Erik Moors op 5 april. Afgelopen donderdag 18 april was er een openbare bijeenkomst van gemeenteraad en commissies ter nagedachtenis van Erik, die een onuitwisbare indruk nagelaten heeft. Jeroen en 6 Kernen Belang kiezen ervoor om de stoel van Erik, uit respect voor hem tijdens de raadsvergadering van 2 mei leeg te laten.

Jeroen, 45 jaar, is verkeerskundige en werkt bij de provincie Noord-Brabant. Hij woont samen met zijn vrouw en twee dochters in Hilvarenbeek. Jeroen is ook maatschappelijk actief.  Bij de hockeyclub en bij de wandelvierdaagse zet hij zijn organisatietalent in en voorheen zat hij in medezeggenschapsraden van de Biedonk en Oude Vrijheid.

Jeroen vindt het belangrijk om vanuit een partij die niet landelijk geworteld is  meningen en wensen van burgers daadwerkelijk te betrekken bij de besluitvorming. Om die reden maakte hij een keuze voor 6KB.

Jeroen van Bremen stond bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 als derde op de lijst van 6 Kernen Belang. Vanaf 2005 is Jeroen actief voor 6KB en vanaf 2006 maakt Jeroen onafgebroken deel uit van raadscommissies. Aanvankelijk richtte hij zich op openbare werken en later op vraagstukken rondom ruimtelijke ordening. Als raadslid zal Jeroen de portefeuille Samenleving op zich nemen en samen met collega-raadslid Wil Vennix en de commissieleden de taken verdelen.

Raadscommissie Samenleving

In de raadscommissie Samenleving zal ‘nieuwkomer’ Ad van Korven samen met Siem Zwaard en Jeroen van Bremen de inbreng van 6KB verzorgen. Ad was in het verleden gemeenteraadslid voor de ADB, een van de voorgangers van 6KB. Hij zal zich met name richten op het inspelen op de vele veranderingen in de zorg en de rol die de gemeente daarin kan spelen.

p

 

Erik Moors overleden  

*20-3-1964   -  5-4-2013

Door de gevolgen van een zeer tragisch ongeval in zijn woonplaats Esbeek is ons gemeenteraadslid Erik Moors overleden.

Ons medeleven gaat in de eerste plaats uit naar zijn vrouw Dorine en zijn dochter Tessa voor dit immense verlies.

Erik is vanaf 2006 actief voor 6 Kernen Belang. Hij werd direct commissielid Algemene

Beleidszaken en Financiën. In 2007 werd Erik geïnstalleerd als raadslid. Bij de verkiezingen van 2010 werd hij als raadslid herkozen en nam de portefeuille van de commissie Samenleving op zich.

Erik heeft vanaf het begin een prominente plaats ingenomen binnen onze partij.

Wij herinneren hem als een heel plezierige, warme persoon. Maatschappelijk betrokken, gedreven en doelgericht in alles wat hij deed. Met heel veel inzet en zijn aanstekelijk enthousiasme heeft Erik kleur gegeven aan zijn raadslidmaatschap.

Wij zijn Erik veel dank verschuldigd.

  Bestuur en (steun)fractie 6 Kernen Belang

p

condoleance mensenlinq

berichtgeving BD

Omroep Brabant

 

Afscheid van Erik

Erik werd door zijn vrienden op schouders gedragen bij zijn  druk bezochte afscheid in de Hilvaria-studio’s. Onder de dragers zijn broer Frank (vooraan rechts) en Wil Vennix, de collega van Erik in de gemeenteraad.

Wil was één van de sprekers. Hij sprak namens de gehele Hilvarenbeekse politiek.

Rede bij de uitvaart  van Erik

Foto en artikel Brabants Dagblad

p

 

 

 

6 KB stelt vragen bij voorgenomen verkoop  (25 jan ‘13)

Likeurmuseum (nog) niet verkocht

Bij de verkoop van de oude school aan Isidorus Jonkers werd als voorwaarde in de verkoopovereenkomst opgenomen dat het pand in geval van een voorgenomen (door)verkoop bij voorrang zou aangeboden aan de gemeente tegen de getaxeerde waarde bij de bestemming 'museum'.

Op 21 december meldde het Brabants Dagblad dat het Likeur- en Frisdrankmuseum aan de Varkensmarkt in Hilvarenbeek verkocht was aan Roozen van Hoppe. “Dezelfde firma die met plannen voor de Hilverhoeve bezig zijn” voegde de krant er aan toe. Voor 6 Kernen Belang was de berichtgeving reden om direct vragen te stellen aan het college. Uit de reactie van het college blijkt dat verkoop (nog) niet het geval is, maar de antwoorden van het college roepen vragen op bij onze redactie.

 

Voorkeursrecht gemeente

In antwoord op de vragen van 6KB laat het college weten dat de eigenaar de gemeente heeft laten weten dat hij het pand wil verkopen. Daarop is in eerste instantie het pand aan de gemeente aangeboden. “Deze formele stap is vervolgens in overleg ingetrokken. Wij hebben namelijk aangege-ven dat ingeval een goede invulling van de locatie wordt gevonden, wij bereid zijn om afte zien van het eerste recht tot koop. Dit speelde in april 12012. Het college heeft nog geen formeel besluit genomen op de aanbieding omdat deze is opgeschort en de eigenaar vervolgens op zoek is gegaan naar een kandidaat koper die een goed passende invulling voor de locatie kan bedenken die onze goedkeuring kan krijgen”, aldus het Beekse college.

Relatie Hilverhoeve of Leyhoeve?

De 6KB-fraktie vroeg zich af of het college afspraken gemaakt heeft of toezeggingen gedaan aan Roozen Van Hoppe over de toekomstige bestemming. En of er  een relatie met de plannen voor Hilverhoeve en Leyhoeve bestaat. Het college stelt dat geen toezeggingen zijn gedaan over de toekomstige bestemming, maar dat bepaalde andere bestemmingen wel bespreekbaar zijn.

Update 6 februari

6KB: Niet zomaar instemmen met verkoop aan een derde

De voormalige school aan de Varkensmarkt is destijds onder de marktwaarde aan Jonkers verkocht om het likeurmuseum in Hilvarenbeek te houden. Het museum was toen gehuisvest in Hilvaria studio’s en zou naar elders verhuizen. Volgens 6KB past het niet om nu zo maar in te stemmen met verkoop aan een derde, terwijl de gemeente een voorkeursrecht heeft tegen de waarde bij museumbestemming!

6KB wil dat het college laat taxeren wat het pand als museumbestemming waard is. En ook dat de gemeenteraad betrokken wordt bij het besluit of het museum al dan niet door de gemeente gekocht wordt. Als het college niet in wil stemmen komt 6KB met een motie van deze strekking laat fractievoorzitter wil Vennix weten.

Lees ook Brabgants Dagblad:

Politiek wil inzage verkoop Beeks Likeurmuseum

6KB: Passen de geplande zorgwoningen in het gemeentelijke beleid?

“Er is door ons geen verband gelegd met de plannen voor de Hilverhoeve”, luidt het.   “Met betrekking tot de invulling met zorgwoningen kunnen wij aangeven dat zelfstandige wooneenheden voor zorg, ook ten laste gaan van de richtcijfers. Die richtcijfers staan inmiddels onder druk in onze gemeente gelet op het grote aantal plannen dat er ligt. Er dient daarom een belangenafweging te worden gemaakt ingeval dat de invulling moet zijn. Niet zelfstandige wooneenheden voor zorg komen niet ten laste van de richtcijfers.”

College ziet geen taak in behoud museum

“Op ons is geen beroep gedaan en anderzijds is geen initiatief genomen om het Likeur- en Frisdrankmuseum extra te ondersteunen om het voor de gemeente te behouden. Wij waarderen het museum maar vinden het niet tot onze verantwoordelijkheid behoren om een privaat initiatief mede te continueren.” De presentatie van Hilvarenbeek als ‘museumdorp’ is kennelijk geen afweging voor dit college.

College wakker geschud door vragen 6 KB?

Daar lijkt het volgens onze redactie wel op. Terwijl de kwestie al vanaf begin 2012 speelt weet de gemeente nog steeds niet wat het pand met de huidige bestemming waard is. Als argument voor het nog niet uit laten voeren van een taxatie wordt de opschorting van het voorkeursrecht aangevoerd.

Raad niet geïnformeerd

Het college vindt het niet nodig de raad te informeren. “Wij achtten de zaken echter tot op heden onvoldoende concreet om daarover reeds te communiceren.

collegereactie op vragen 6KB en leveringsakte uit 1999

Erik Moors (6KB): Code oranje voor MCC (12 december)

De nieuwe beheerstichting van het Multi Cultureel Centrum (MCC) zegt 7,5 ton extra nodig te hebben om het mcc volledig ingericht op te leveren. Met de reactie dat de mededeling ‘viel als een bom’ verwoordde Erik Moors de gevoelens van de commissieleden.

In een uitzending van de VLOH stak Erik Moors zijn ongenoegen over het falen van wethouder Piet Hesselmans (Gemeenschapslijst) niet onder stoelen of banken.  Volgens hem is het ‘code oranje’ en moet ‘alle hens aan dek’.

Lees ook: Stichting mcc 'dropt bom' van 7,5 ton (Brabants Dagblad)

6KB heeft zware kritiek op het financiële beleid van het huidige college. Onze gemeente moet vele tonnen bezuinigen en zou daarvoor nu keuzes moeten maken. Dat gebeurt echter niet, de keuzes worden naar de toekomst doorgeschoven. Hetzelfde geldt voor het gemeentelijke grondbedrijf, dat geconfronteerd wordt met tegenvallende grondopbrengsten. 6KB wilde de problemen afgelopen voorjaar al aanpakken, maar het college schuift ook hier de besluitvorming door.

Inhuur externen

Verder is de inhuur van externen compleet uit de hand gelopen(€1,4 miljoen in 2011).

6KB heeft hier wethouder Hesselmans in het bijzonder op aangesproken Als oppositieraadslid viel hij de toenmalige colleges fel aan op het inhuren van externen en nu hij zelf aan het stuur zit, wordt er meer ingehuurd dan ooit tevoren. Onze vraag was dan ook of Hesselmans toen fout zat of nu. Kortom, de meerjaren- begroting is niet sluitend, er dreigt een structureel gat van een half miljoen en de risico’s van het grondbedrijf worden niet aangepakt. 6KB neemt voor dit slechte financiële beleid van “na ons de zondvloed” geen medeverantwoordelijkheid en heeft tegen de begroting gestemd.

 

Initiatief 6KB: grondverkoop op gang brengen (04 dec 2012)

De verkoop van bouwgrond door de gemeente is momenteel uiterst moeizaam. Geen wonder, gelet op de crisis, inkomensonzekerheid, dalende huizenprijzen en de terughoudendheid van banken om te financieren. Geen wonder dat ook het grondbedrijf van de gemeente Hilvarenbeek hier de gevolgen van ondervindt. 6KB vindt dat het Hilvarenbeekse college hier veel te afwachtend op reageert.

Afgelopen voorjaar was al duidelijk welke problemen zich zouden aandienen, maar B&W veegden ons voorstel om dit snel aan te pakken arrogant van tafel. En ook nu, een half jaar later, pakt het college nog steeds niet door. Het collegevoorstel houdt o.a. in dat de grondprijzen in de vrije sector een beetje worden verlaagd maar voor de kleinste starterskavels in de kernen Diessen en Hilvarenbeek worden verhoogd van € 201 naar € 225! Een onbegrijpelijk en bizar voorstel, dat in de commissie dan ook werd afgeschoten. Fractievoorzitter Wil Vennix en commissielid André Fouchier hebben namens 6KB verantwoordelijk wethouder Hesselmans verweten geen visie te hebben. Alle andere fracties, op Hesselmans’ eigen Gemeenschapslijst na, deelden deze mening.

Alternatief voorstel

6 Kernen Belang is een opbouwende en constructieve partij. We hebben dus niet alleen kritiek, maar we vertellen ook hoe het dan volgens ons wél moet. Vandaar dat we het volgende alternatieve voorstel hebben gepresenteerd:

1.      De grondprijzen 2013 worden vastgesteld conform die van 2012, echter met uitzondering van de “vrijesectorgrondprijs”. Hierop wordt voor de jaren 2013 en 2014 een ‘crisiskorting’ toegepast van € 75 per m2 (grondprijs bedraagt dan € 325 excl. btw per m2).

2.      Naast de tegemoetkoming in de grondprijs moet de gemeente ook in de kavelgrootte, beeldkwaliteit etc. optimaal meedenken met de potentiële kopers. Ervaringen elders in de regio leren dat het leveren van maatwerk in het bestemmingsplan een positief effect op de grondverkoop kan hebben.

3.      Er wordt geen differentiatie tussen hoofdkernen en kleine kernen toegepast.

4.      De “starters grondprijs” en “starters gereduceerd grondprijs” van € 302 resp. € 201 worden niet gewijzigd. Dus géén verlaging van de startersgrondprijs voor de kleine kernen en géén verhoging van de starters gereduceerd grondprijs voor de hoofdkernen, zoals het college voorstelt. (Laatstgenoemd voorstel is hoe dan ook niet uit te leggen en is bovendien in strijd met een eerder raadsbesluit om deze grondprijzen te bevriezen tot 2015. Aan dit raadsbesluit mogen onze inwoners naar onze mening vertrouwen ontlenen, terugkomen op dat besluit zou de gemeente onbetrouwbaar maken.)

5.      In plaats daarvan moet het college zo spoedig mogelijk in 2013 komen met een voorstel om de verkoop van kavels juist in de categorieën starters en starters gereduceerd te stimuleren. Wij denken hierbij aan:

·   weer invoeren van de starterslening, omdat voor starters de financiering het grootste knelpunt is; (Zie ook het Regeerakkoord: “De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland zal worden uitgebreid.”)

·   aanbieden van Koopgarant of vergelijkbare regelingen;

·   introductie van de mogelijkheid de grond in erfpacht uit te geven, om zodoende de financieringslasten te verlagen (gemeente Veghel heeft dit naar wij begrijpen voor de kern Boerdonk reeds uitgewerkt);

·   het blijven faciliteren van collectief bouwen (CPO);

·   het aanbieden van kleinere kavels;

·   het mogelijk maken van zelfbouw, zodat de bouwkosten gedrukt kunnen worden;

·   andere ideeën die door potentiële kopers of anderen worden ingebracht.

6.      Het onder 5. genoemde voorstel moet snel komen. Overleg met en medewerking van Woonstichting Leystromen zal voor bepaalde maatregelen nodig zijn, maar als het overleg daarover te lang gaat duren mag de gemeentelijke besluitvorming daar niet op blijven hangen en moeten de overige maatregelen reeds genomen worden.

7.      Aan de onder 1. en 5. genoemde voorstellen hangt een prijskaartje. Hoe groot dat prijskaartje is, is voor ons niet te berekenen bij gebrek aan inzicht in de achterliggende cijfers. Maar belangrijker is nog dat een minderopbrengst die wordt geaccepteerd een ‘verlies’ betekent ten opzichte van een veronderstelde opbrengst. Indien de grondverkoop niet op gang komt, zullen de in de concept-Grondnota genoemde opbrengsten immers bij lange niet gehaald worden. Het lijkt ons daarom beslist verantwoord deze maatregelen te nemen en de dekking te zoeken binnen het grondbedrijf. De reserve grondbedrijf zal ultimo 2013 naar verwachting bijna € 4,9 miljoen bedragen. (Reserve ultimo 2012 ad € 2,6 miljoen plus het verwachte surplus 2013 uit zekere winstnemingen ad bijna € 2,3 miljoen.) 6KB vindt het verantwoord om deze reserve deels in te zetten om de grondverkoop weer op gang te brengen.

Stimulans

Met dit voorstel hoopt 6KB op korte termijn een stevige stimulans te geven om de grondverkoop in onze gemeente weer op gang te brengen. Lukt dit, dan is dat niet alleen goed voor het gemeentelijke grondbedrijf maar zorgt het ook voor werkgelegenheid in de bouw en aanverwante sectoren. Het financiële nadeel voor het grondbedrijf lijkt ons betrekkelijk, aangezien niets doen tot gevolg zal hebben dat de grondverkoop blijft haperen. De in de Grondnota geraamde opbrengsten voor de komende jaren zullen dan ook niet gerealiseerd worden.

p

 

Na ons de zondvoed? (nov 2012)

6KB heeft zware kritiek op het financiële beleid van het huidige college. Onze gemeente moet vele tonnen bezuinigen en zou daarvoor nu keuzes moeten maken. Dat gebeurt echter niet, de keuzes worden naar de toekomst doorgeschoven. Hetzelfde geldt voor het gemeentelijke grondbedrijf, dat geconfronteerd wordt met tegenvallende grondopbrengsten. 6KB wilde de problemen afgelopen voorjaar al aanpakken, maar het college schuift ook hier de besluitvorming door.

Inhuur externen

Verder is de inhuur van externen compleet uit de hand gelopen (€ 1,4 miljoen in 2011). 6KB heeft hier wethouder Hesselmans in het bijzonder op aangesproken.

Als oppositieraadslid viel hij de toenmalige colleges fel aan op het inhuren van externen en nu hij zelf aan het stuur zit, wordt er meer ingehuurd dan ooit tevoren. Onze vraag was dan ook of Hesselmans toen fout zat of nu. Kortom, de meerjaren- begroting is niet sluitend, er dreigt een structureel gat van een half miljoen en de risico’s van het grondbedrijf worden niet aangepakt. 6KB neemt voor dit slechte financiële beleid van “na ons de zondvloed” geen medeverantwoordelijkheid en heeft tegen de begroting gestemd.

p

 

Gelukkig gaan er ook nog zaken goed (nov 2012)

Overal om ons heen gaan gemeenten intensiever met elkaar samenwerken of doen ze onderzoek naar de mogelijkheden daartoe. Hilvarenbeek werkt ook samen, maar lijkt daarin geen echte keuzes te maken. De hele raad steunde het 6KB-voorstel om dit nu eindelijk serieus aan te pakken.

Op initiatief van 6KB heeft een raadsbrede werkgroep onder voorzitterschap van haar fractievoorzitter Wil Vennix een duidelijke aanzet gegeven voor samenwerking met buurgemeenten, in het bijzonder Oisterwijk en Oirschot.

Eveneens op ons voorstel komt binnenkort het duurzaamheidsbeleid op de agenda van de raad. En ook het onderzoek naar vestiging van voortgezet onderwijs in Hilvarenbeek komt rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van 6KB

p

 

Waarom 6KB deze keer

tégen de ingediende begroting stemde (nov 2012)

Hieronder een geparafraseerde weergave van de verantwoording van de 6KB-fractie in de gemeenteraad over haar tegenstem.

‘6KB beoordeelt voorstellen op hun inhoud. Niet om partijpolitieke redenen voor of tegen, maar op basis van inhoud en argumenten. Zo hebben wij, uiteraard met kritische kanttekeningen, voor de begrotingen voor de afgelopen jaren gestemd en ook voor de VoorjaarsnotaPlus van dit jaar. Wij hebben daar veel input op gegeven, onder andere over het grondbedrijf en over bezuinigingen op de bedrijfsvoering. Uiteindelijk heeft de 6KB-fractie voor de Voorjaarsnota gestemd in de hoop dat u iets zou doen met onze input. Helaas blijkt nu overduidelijk dat die constructieve opstelling totaal zinloos is. 6KB stelt dan ook vast dat dit college volstrekt niets doet met onze inbreng, hoe constructief en positief die ook is. Triest maar het is niet anders.

p

 

Exploitatie nieuw Elckerlyc: draagvlak gezocht! (juni 2012)

Begin mei is symbolisch de eerste steen gelegd voor het nieuwe Elckerlyc. Het college werd daarbij vertegenwoordigd door wethouder Hesselmans. Opmerkelijk, want juist hij heeft zich meer dan wie ook verzet tegen de bouw van het nieuwe cultureel centrum.

In december 2010 nam hij nog een minderheidsstandpunt in tégen de bouw op het voormalige mavoterrein, ook al was duidelijk dat dat de gemeente miljoenen zou gaan kosten. Hoe het ook zij, 6KB is blij dat het nieuwe Elckerlyc er eindelijk gaat komen. Het is nu hoog tijd voor besluitvorming over de exploitatievorm van het gebouw. Naast het financiële aspect is daarbij voor 6KB cruciaal dat de beheersvorm draagvlak heeft bij gebruikers en inwoners. Iedereen moet zich in het nieuwe Elckerlyc ‘thuis’ voelen.

p

Fouten met vergunningverlening (juni 2012)

De gemeente Hilvarenbeek haalt te vaak het nieuws met berichten over juridische fouten. Onlangs weer met het laten verlopen van termijnen, met als gevolg dat bouw-, sloop- en kapvergunningen automatisch (“van rechtswege”) zijn verleend. 6KB telde er vanaf begin 2011 maar liefst 17 en heeft hierover aan de bel getrokken.

Burgemeester Palmen erkende de slordigheden direct maar zegt erbij wel verbetering te zien. Met name daarin zijn wij geïnteresseerd, want het moet echt beter, daar heeft u als inwoner gewoon recht op. Inmiddels zijn de antwoorden binnen, hierin geeft het college een eerlijke en heldere analyse van de problemen, de oorzaken en manier waarop men deze wil aanpakken.

vragen 6KB van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

collegeantwoord  van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

p

Samenwerking met andere gemeenten moet (juni 2012)

Overal om ons heen gaan gemeenten intensiever met elkaar samenwerken of doen ze onderzoek naar de mogelijkheden daartoe. Hilvarenbeek werkt ook samen, maar lijkt daarin geen echte keuzes te maken.

 6 Kernen Belang pleit er al een tijd voor om de alternatieven op een rij te zetten en dan principiële keuzes voor de toekomst te maken: gaan we richting Kempen of zoeken we het toch in Midden-Brabant? Ambtelijk samenwerken met Tilburg of liever met Oisterwijk en wellicht ook Goirle? Gelukkig steunde de hele raad afgelopen week ons voorstel om dit nu eindelijk serieus aan te pakken. De hele raad stemde in met het 6KB-voorstel om een tijdelijke commissie in te stellen met de volgende opdracht:

“De commissie heeft als taak de besluitvorming door de raad over de intergemeentelijke samenwerking voor te bereiden, onder meer door overleg met het college. De werkzaamheden van de commissie dienen te leiden tot een notitie voor de raad, waarin de verschillende denkbare samenwerkingsscenario’s worden geïnventariseerd en op basis waarvan de raad tot besluitvorming kan komen. De commissie dient deze notitie uiterlijk 1 oktober 2012 aan te bieden.”                                                                            

6KB-fractievoorzitter Wil Vennix is aangewezen als voorzitter van deze commissie.

p

Investeren in leefbaarheid (juni 2012)

Onlangs heeft de raad zich, bij de ‘Voorjaarsnota+’ uitgesproken over de financiële situatie van de gemeente en geld uitgetrokken voor een aantal belangrijke projecten. Ondanks de druk op de gemeentelijke financiën heeft 6KB enthousiast ingestemd met het nieuwe dorpshart voor Biest-Houtakker, het nieuwe jongerencentrum en de ouderenontmoetingsruimte in het nieuwe Elckerlyc.

Dat zijn investeringen in leefbaarheid, in mensen. De € 1,2 miljoen die het college extra wil uitgeven aan wegenonderhoud en openbare verlichting, hadden wij graag geschrapt. Dan hadden we het geld kunnen reserveren voor toekomstige projecten waarvoor nu niet of nauwelijks is gereserveerd, zoals bijvoorbeeld Hart voor Diessen. Helaas gingen de coalitiefracties hier niet in mee, maar gelukkig hebben ze het extra budget voor wegen en verlichting wel gehalveerd.

B&W stellen verder voor om 5 ton te besparen op de ambtelijke organisatie. 6KB is daar zeker niet tegen, maar heeft er wel grote moeite mee dat het college deze bezuiniging nog totaal niet uitgewerkt heeft. Het is een slag in de lucht en we moeten maar afwachten wat hier van komt. Positief punt tot slot: een bezuiniging op het minimabeleid en de wmo is ons voorstel van 6KB raadsbreed afgewezen. Hiermee voorkomen we dat de meest kwetsbare groepen in onze samenleving worden aangepakt.

p

Veel te drukke Julianastraat in Diessen (juni 2012)

Al tijden vraagt 6KB om aandacht voor de veel te drukke Julianastraat. Oorzaak van de drukte zijn veelal files op de A58 en dat probleem zou structureel moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld door het doortrekken van de verbreding tot 2 x 3 rijstroken tot Tilburg.

Voorlopig is dat echter nog geen realiteit en in de tussentijd zijn maatregelen in de kom van Diessen noodzakelijk. Het Belangenorgaan Diessen en Veilig Verkeer hebben hier concrete voorstellen voor gedaan, maar het duurt enorm lang voordat de provincie hier iets mee doet. Met de bewoners van de Julianastraat zijn wij van mening dat ons gemeentebestuur zich hier actiever in moet opstellen en de provincie moet aanspraken op haar lakse gedrag.

p

Heeft Leystromen zich teruggetrokken uit ‘Hart voor Diessen’? (8 mrt 2012)

De mededeling van Woonstichting Leystromen dat het project Hart voor Diessen voor minimaal een half jaar ‘on hold’ (in de wachtstand) gezet wordt is bij 6KB ingeslagen als een bom. Gedurende deze periode zal Leystromen niet aan het project werken. 6KB heeft het college meteen schriftelijke vragen gesteld over deze verbijsterende ontwikkeling. Het Belangenorgaan Diessen (BOD) heeft een brief aan de gemeente gestuurd waaruit een grote teleurstelling van BOB en planbegeleidingsgroep blijkt, maar ook strijdbaarheid.

Terwijl we nog in afwachting waren van het koersdocument dat ‘naar verwachting’ in februari zou worden vastgesteld, werden we zeer onaangenaam verrast door de besluiten van Leystromen.

Als redenen voor dit ingrijpende besluit worden, naar wij hebben vernomen, genoemd:

herbezinning of heroriëntatie van Woonstichting Leystromen op haar kerntaken;

een besluit van Thebe en/of zorgkantoor om niet mee te werken aan de bouw van zorgwoningen;

de crisis in het algemeen en ontwikkelingen in de corporatiesector in het bijzonder;

Met haar vragen probeert 6KB helderheid te verkrijgen over de ontstane situatie en te zoeken naar mogelijkheden om de voortgang toch in het project te houden. In bijgaand document kunt u alle vragen van 6KB lezen.

Vragen 6KB Hart voor Diessen Leystromen

Update BD Leystromen zet hart voor diessen stil

p

Toch onderzoek naar fietspad Moergestel-Haghorst (26 feb 2012)

6 Kernen Belang ijvert al jaren voor de aanleg van een fietspad van Haghorst naar Moergestel. Probleem was steeds dat de besluitvorming in Hilvarenbeek afhankelijk werd gemaakt aan die in buurgemeente Oisterwijk. Omdat Oisterwijk niet tot aanleg besloot, deed Hilvarenbeek dat ook niet. In 2007 is dit doorbroken: op initiatief van 6KB heeft Hilvarenbeek toen besloten om het fietspad hoe dan ook aan te leggen, zo mogelijk samen met Oisterwijk maar indien het niet anders kon, alleen op Hilvarenbeeks grondgebied.

Ondanks het vele lobbywerk van toenmalig 6KB-wethouder Mieke Hendrikx haakte Oisterwijk toch af en ging men zelfs niet in op het aanbod van Hilvarenbeek om de kosten 50%/50% te delen (terwijl ongeveer tweederde van het traject op Oisterwijks grondgebied ligt).

Inmiddels is het fietspad op Hilvarenbeeks grondgebied bijna gerealiseerd en gebeurt wat we hadden gehoopt: de Oisterwijkse politiek is toch weer in beweging gekomen. Moergestel Fietsdorp heeft het punt door middel van een burgerinitiatief op de agenda weten te krijgen en de gemeenteraad heeft unaniem opdracht gegeven voor een nieuw onderzoek. Het college (dat in eerste instantie negatief had gereageerd) moet in september een compleet voorstel voorleggen, zodat de raad bij de begrotingsbehandeling een definitief besluit kan nemen. 6KB zal al het mogelijke doen om de besluitvorming in Oisterwijk positief te beïnvloeden, o.a. door overleg met de fracties daar. Verder zullen we de Hilvarenbeekse raad voorstellen een motie aan te nemen waarin Oisterwijk wordt opgeroepen het fietspad door te trekken naar Moergestel. Deze motie is voorgelegd aan de andere fracties en hopelijk schaart iedereen zich hierachter. Behandeling in de raad van 29 maart a.s.

conceptmotie fietspad Moergestel Haghorst 29 03 12.doc

Brabants Dagblad: Druk door motie

fietspad burgerinitiatief Moergestel.pdf

fietspad steun burgerinitiatief Moergestel.pdf

fietspad raadsvoorstel Oisterwijk feb 2012.pdf

fietspad verworpen amendement Oisterwijk 2009.pdf

Oproep 6KB aan Oisterwijkse politiek

p

Sanering bedrijf waarvan weth.Hesselmans mede-eigenaar is.  (26 feb 2012)

Waarom kent het college twee extra woningen toe?

Zou een willekeurige burger hetzelfde gekregen hebben?

Het college heeft de raad geïnformeerd over de voorgenomen sanering van het agrarisch bedrijf Pastoor Jurgensstraat 21 Esbeek, waarvan wethouder Hesselmans mede-eigenaar is. In juli 2010 heeft het college in principe besloten in ruil voor de sanering de bouw van 4 woningen toe te staan. In januari 2012 is dit aantal verhoogd naar 6 (2 twee-onder-een-kapwoningen en 4 vrijstaande). 6 Kernen Belang heeft het college gevraagd waarom het nu 2 woningen extra toekent, terwijl de gemeentelijke ‘regiekamer’ (ambtelijk adviesorgaan) het bij de 4 hield die in 2010 zijn toegekend.

Onze vragen zijn beantwoord, maar niet naar genoegen. Dat is spijtig, het college zou naar onze mening over zo’n gevoelige kwestie spontaan volledige openheid van zaken moeten geven. We hebben B&W daarom nogmaals verzocht om uit te leggen waarom men is afgeweken van het advies van de regiekamer en waarop het aantal woningen is gebaseerd.

Vragen 6KB in commissie Ruimte

Brabants Dagblad: 6KB niet tevreden over antwoord kwestie Hesselmans

Brabants Dagblad: Vragen 6KB over 'opwaardering' sanering Hesselmans

2012-09 informatiebrief sanering agrarisch bedrijf Past  Jurgensstraat 21-Esbeek.pdf

2012-10 Overzicht subsidiejaarprogramma 2012 bijlage.pdf

p

6KB betreurt optreden college seniorenontmoetingsruimte (26 feb 2012)

Een goede seniorenontmoetingsruimte in de kern Hilvarenbeek is hoog nodig. Nadat een groep vrijwilligers een jaar lang samen met de gemeente had gestudeerd op de locaties Varkensmarkt en Vrijthof 11, bracht verantwoordelijk wethouder Hesselmans plotseling het nieuwe cultureel centrum in als onderzoekslocatie. Zowel richting senioren als richting politiek opereerde hij vervolgens zeer ongelukkig, o.a. door te weigeren informatie te verstrekken.

6KB is niet tegen een onderzoek naar realisatie van de seniorenontmoetingsruimte in het nieuwe Elckerlijc, maar betreurt wel de manier waarop dit is aangepakt. Hesselmans zou moeten zorgen voor draagvlak bij de toekomstige gebruikers en bij de politiek, maar doet het tegenovergestelde. Inmiddels heeft het college (incl. Hesselmans) spijt betuigd, maar we houden uiteraard de vinger aan de pols.

p

Erik Moors:  ‘achterhouden informatie door wethouder Hesselmans is onprofessioneel’ (3 feb 2012)

Omdat er in het mmcc onvol- doende ruimte beschikbaar gemaakt kon worden voor senioren werd conform een besluit van de raad onderzocht of in de  voormalige peuter- speelzaal aan de Varkensmarkt een seniorenontmoetingsruimte gerealiseerd kan worden.

Vlak voor de afronding van het project kwam Hesselmans met de mededeling dat het mmcc toch onderzocht moet worden. De senioren voelden zich geschoffeerd door de wethouder. Hesselmans zou mogelijkheden zien om de senioren toch te huisvesten, maar wil niet zeggen hoe dat gerealiseerd kan worden. Tijdens de commissievergadering vroeg Erik Moors de wethouder met nadere informatie te komen. Het betoog van Hesselmans is bizar. Hoewel hij nu al mogelijkheden ziet heeft hij eerst een onderzoek nodig om daarmee naar buiten te komen. Erik Moors noemde de houding van de wethouder ‘onprofessioneel’. Omdat informatie ontbreekt stemt 6KB tegen een onderzoek.  

Artikel Brabants dagblad

p

6KB vreest vertraging Hart voor Diessen (29 jan 2012)

 

In mei 2011 heeft de gemeenteraad unaniem groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van het project Hart voor Diessen. Daarbij is door alle partijen uitgesproken dat dit plan van groot belang is voor de leefbaarheid van de kern Diessen. Helaas moet 6 Kernen Belang vaststellen dat we sindsdien niet veel zijn opgeschoten. Begin januari heeft Wil Vennix namens onze fractie hierover schriftelijke vragen gesteld en het college heeft deze onlangs beantwoord.

Nauwelijks voortgang

Op de vraag wat er concreet gebeurd is tussen mei 2011 en heden antwoorden B&W o.a. dat er brainstormsessies zijn geweest, die hebben geleid tot een aantal vervolgacties. Het vervolgtraject zal worden uiteengezet in een “koersdocument met daarin de uitwerking van fase I van het Masterplan”. Het college verwacht dit koersdocument in februari te zullen vaststellen, waarna het zal worden aangeboden aan de gemeenteraad. Verder is de projectgroep gestart met haalbaarheidsstudies, maar daarover wordt verder inhoudelijk niets gemeld. Op basis van deze tamelijk vage antwoorden moet 6KB tot haar spijt constateren dat er in de 8 maanden sinds het raadsbesluit nauwelijks concrete voortgang is geboekt.

Verlies van samenhang door opknippen plan?

Een andere zorg van 6KB betreft het ‘opknippen’ van het plan in twee stukken: wonen, zorg en welzijn (daarvoor is Woonstichting Leystromen de trekker) en de samenwijsaccommodatie (brede school, trekker gemeente). Onze zorg dat deze knip leidt tot verlies aan samenhang wordt door het college niet gedeeld. Aan de hand van het op te stellen koersdocument kan de gemeente Leystromen aanspreken op haar verantwoordelijkheden en omgekeerd.

Communicatie gebrekkig

Een andere vraag van 6KB betrof het gebrek aan communicatie over het project. De inwoners van Diessen horen er niets over, maar ook betrokken partijen als de KBO en de omwonenden van de Gildeweide laten weten niets te hebben vernomen. B&W antwoorden dat “achter de schermen hard gewerkt wordt”. Nadere communicatie volgt zodra er meer duidelijkheid is omtrent het koersdocument. “Vervolgens dient er allereerst meer duidelijkheid te zijn over de haalbaarheidsstudies naar wat mogelijk is op de locatie alvorens we communiceren over de wijze waarop de deelprojecten uitgewerkt zullen worden”, aldus het collegeantwoord.

Signaal 6KB aan college

Al met al zijn we door deze antwoorden weinig wijzer geworden, maar hopelijk hebben we met onze vragen wel een signaal afgegeven. We houden een vinger aan de pols en hopen aan de hand van het aangekondigde koersdocument verder te kunnen sturen.

Volledige collegereactie

De volledige reactie van het college op de vragen van 6KB over Hart voor Diessen vindt u hier.

Lees ook:

 Voortvarendheid in ‘Hart voor Diessen’ ver te zoeken?  (6 jan 2012)

6KB wil dorpse invulling van Hart voor Diessen (24 apr 2011)

Brabants Dagblad over Hart voor Diessen

p

 

Teleurstellende reactie provincie over provinciale weg (29 jan 2012)

6KB vraagt al geruime tijd aandacht voor de verkeersdrukte en het sluipverkeer op de provinciale weg N395 (Beekseweg-Julianastraat-Beerseweg). Dat heeft o.a. geleid tot een onderzoek in opdracht van de provincie. De rapportering daarvan hebben we gepubliceerd in de Deusone van 9 december 2011. Inmiddels is de teleurstellende reactie van de provincie op het onderzoeksrapport binnen.

Positief

Positief is dat er hard gewerkt wordt aan de verbreding van de A58. De provincie en een aantal private partijen onderzoeken of ze dit project kunnen voorfinancieren. Als dat lukt, start de verbreding in 2016. Pas dan zullen de files tussen Tilburg en Eindhoven afnemen en daarmee ook het sluipverkeer door Diessen.

Overwegend teleurstellend

Voor het overige stelt de reactie van de provincie vooral teleur. De meeste aangevoerde knelpunten worden weggewuifd, vooral omdat er geen of weinig ongelukken gebeuren. Het oversteken van de Julianastraat bij de kruising met de Willibrordusstraat en Echternachstraat is zo’n knelpunt. Volgens de provincie is de oversteekbaarheid aan de oostzijde van het kruispunt matig maar aan de westzijde goed door de aanwezigheid van een middengeleider. Geen reden tot nadere actie derhalve. Het Belangenorgaan Diessen en VVN denken daar anders over, zie de vorige Deusone. Ze vinden o.a. de middengeleider onder de maat en pleiten voor een volwaardige voetgangersoversteekplaats met verkeerslichten ‘tussen bakker en slager’ (net als in Oostelbeers). Verder willen ze twee vaste matrixborden waarop de gereden snelheid wordt getoond plus een duidelijkere aanduiding dat het fietspad ook als voetpad dient. De provincie ziet zoals gezegd de noodzaak van nadere maatregelen niet, maar 6 Kernen Belang is benieuwd hoe het Hilvarenbeekse college hierover denkt.

Lees verder:

rapportage probleemanalyse N395.pdf

reactie provincie probleemanalyse N395.pdf

Raadsinformatiebrief probleemanalyse N395.pdf

p

 

Voortvarendheid in ‘Hart voor Diessen’ ver te zoeken?  (6 jan 2012)

Op 19 mei 2011 heeft de gemeenteraad unaniem de uitgangspunten voor de centrumontwikkeling 'Hart voor Diessen' onderschreven. Door alle fracties én door het college werd uitgesproken dat dit project met voortvarendheid moest worden opgepakt. We zijn ruim zeven maanden verder en de 6KB-fractie maakt zich grote zorgen over de voortgang c.q. het gebrek daaraan.

6KB begrijpt dat de personele wisselingen bij zowel de gemeente als bij Leystromen kortstondig invloed hebben op de voortgang. Volgens 6KB mag het niet zo zijn dat vervanging van een projectwethouder resp. directie woningstichting tot gevolg heeft dat een voor onze inwoners zo belangrijk project maanden vertraging oploopt.

Schriftelijk ingediende vragen van 6KB aan het college.

1. Wat is er concreet gebeurd tussen het raadsbesluit in mei 2011 en heden?

2. Naar wij begrepen hebben, is het project in twee stukken geknipt: 'wonen' (trekker Leystromen)

en 'zorg' (trekker gemeente). Hoe is en wordt voorkomen dat deze knip leidt tot discoördinatie

en verlies aan samenhang? Wie is eindverantwoordelijk voor het geheel? Hoe is de

informatievoorziening en verantwoording aan de gemeenteraad geregeld?

3. Is het college tevreden over de inbreng van Leystromen? Houdt Leystromen zich aan de

gemaakte afspraken? Hebben de recente problemen in de directie van Leystromen gevolgen

voor dit project? Welke invloed heeft de gemeente op het deelproject 'wonen'?

4. Volgens onze informatie is eind november afgesproken dat er een `koersdocument' zou komen.

Is dit juist? Zo ja, wat houdt dit document in (naar ons idee zou dit een projectplanning moeten

zijn, met activiteiten, deadlines en verantwoordelijkheden) en wanneer wordt dit vastgesteld?

5. De KBO Diessen meldt in haar jaarprogramma: "Rond de plannen Hart voor Diessen is het nu al

enige tijd stil. We hopen dat er achter de schermen wel hard gewerkt wordt aan de inhoud, zodat

we in 2013 inderdaad kunnen beginnen met de uitwerking." Verder begrijpen we van de groep

Bewoners Kom Diessen (die uitgenodigd is om zitting te nemen in de planbegeleidingsgroep) dat

deze nog niets vernomen heeft. Onze conclusie is dat er geen of weinig communicatie is omtrent

de status en voortgang van het project. Is dat juist en zo ja, hoe gaat u dit verbeteren?

p

 

6KB komt met voorstel over starterslening.

André Fouchier: ‘Zelfbouw is leefbaarheid in optima forma’ (23 nov 2011)

6KB vindt de toon in voorstel van het college ten aanzien van zelfbouwprojecten (CPO) onverdiend negatief. "CPO’s moeten het maar zelf rooien, worden al royaal ondersteund, bouwen alleen maar grote huizen, etc." Het college wil daarom het leenbedrag fors verlagen: van 40.000 naar 15.00 euro. André Fouchier (6KB) betoogde in de commissie ROV dat 6KB het voorstel afwijst. En hij kwam met een voorstel. Behoudens de VVD fractie reageerden de andere partijen positief.

Fouchier: “Onze beleving is een totaal andere (dan van het college, red.). Wij zien dat CPO-projecten vanuit een bepaalde visie werken. De toekomstige bewoners maken samen hun woningen en hun wijk. Zeer grote inbreng van bewoners in hun woonomgeving: leefbaarheid in optima forma!!

“En dan ook nog de financiële voordelen van de samenwerking, waar de deelnemers overigens wel erg veel eigen uren aan moeten besteden in de voorbereiding. Kortom, 6KB is een groot voorstander van collectief bouwen en steunt het. Het zou ook zonde zijn als alle kennis die hierbij vergaard is binnen de gemeente niet meer benut zou worden”.

AndreDSC_0257 copy1.jpg

De stelling van het College dat de CPO’s (o.a. Esbeek) geen starterslening nodig hebben kan niet gebaseerd zijn op gesprekken met het Esbeekse initiatief. De Esbeekse club moet binnenkort weten hoeveel mensen meedoen en wat ze te besteden hebben. Om het CPO in Esbeek mogelijk te maken is er nu dus duidelijkheid nodig, aldus Fouchier.

 

Voorstel 6KB.
- Bedrag lening voor alle gevallen (bestaand en nieuwbouw/CPO) op € 40.000 houden.
- Het bestaande CPO-budget van 367.000 euro reserveren voor CPO Esbeek.
- Het resterende budget is voor bestaande woningen en overige nieuwbouw.

Tenslotte wil 6KB op dit moment zich niet definitief uitspreken dat na uitputting van het huidige budget we ook definitief stoppen met de startersleningen. Het hoe en het waarom kunnen we dan later bezien in een goede afweging ten opzichte van andere belangen.

p

 

Eerste reactie 6 Kernen Belang op BMC-rapport (21 okt 2011)

Het volledige MBC-rapport

De fractie 6 Kernen Belang heeft kennis genomen van het rapport “Van vertrouwen naar voortgang” van BMC alsmede van het concept-plan van aanpak van het college. Na overleg met steunfractie en achterban formuleert 6KB haar eerste reactie als volgt:

1. Algemeen

Dat de gemeente Hilvarenbeek kampt met grote en fundamentele problemen, was 6KB maar al te zeer bekend. Sommige knelpunten bestaan al jaren, andere zijn in het afgelopen anderhalf jaar ontstaan of verergerd. In april 2010 is het college compleet vernieuwd en de raad voor meer dan de helft. De periode sindsdien heeft geleerd dat de aangekondigde voortvarendheid niet in daden is omgezet. Hoewel iedereen wist dat er erg veel fout ging, hield de coalitie de schijn op dat het super liep. 6KB hoopt dat het BMC rapport ertoe bijdraagt dat de raad weer op basis van argumenten gaat discussiëren en besluiten, en niet op basis van een uitvergrote tegenstelling tussen coalitie en oppositie.

2. ‘Mijn voorganger heeft het gedaan’

6KB heeft steeds zeer betreurd dat het huidige college – maar nog meer de coalitiepartijen – alles wat fout ging, afschoof op het vorige college. Zelfs fouten tijdens een rechtszitting in augustus 2011 zouden nog de schuld zijn van de vorige portefeuillehouder. Tegelijkertijd haalde men successen volledig naar zich toe, zoals het fietspad van Haghorst naar Moergestel, terwijl dit volledig is voorbereid door het vorige college. 6KB vertrouwt erop dat dit afschuiven van verantwoordelijkheden vanaf nu tot het verleden behoort. Het BMC-rapport maakt glashard duidelijk waar de problemen liggen. Alle partijen in raad en college moeten gezamenlijk en op een positieve wijze werken aan verbetering. 6KB is daar in elk geval toe bereid.

3. Uitlekken rapport

6KB betreurt het zeer dat het rapport is uitgelekt voor de officiële presentatie. Met name het feit dat de ambtenaren dit woensdag in de krant hebben moeten lezen, is onaanvaardbaar. De onderste steen moet worden bovengehaald om vast te stellen hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Na deze algemene opmerkingen willen we dieper ingaan op een aantal deelaspecten:

4. College

Het college is het centrale orgaan binnen ons gemeentebestuur. De raad is weliswaar het hoogste orgaan maar staat verder van de ambtelijke organisatie en kan daaraan dan ook slechts beperkt sturing geven. Die sturing zal toch echt van het college moeten komen. Dat het huidige college geen team vormt en onderling zwaar verdeeld is, was 6KB (en vele burgers) inmiddels zonneklaar. De wethouders hebben ook weinig moeite gedaan om dit te verbloemen. Deze verdeeldheid is dodelijk voor het vertrouwen in het college, zowel bij raadsleden en ambtenaren als bij onze inwoners. Het zal niet eenvoudig zijn om nu wel te realiseren wat in de afgelopen anderhalf jaar niet is gelukt, maar het zal toch moeten. 6KB roept de collegeleden op om over de eigen schaduwen heen te springen. Als dit niet gebeurt, is het complete verbeterproces kansloos. 6KB hoopt door het college te worden overtuigd dat de wens tot verandering daadwerkelijk en oprecht aanwezig is.

5. Burgemeester

De burgemeester krijgt in het voorgestelde verbeterproces een zeer zware taak toebedeeld. 6KB

vertrouwt op zijn inzet en capaciteiten en zal waar mogelijk het proces ondersteunen.

6. Gemeenteraad

Een aantal bevindingen van BMC over de gemeenteraad (te grote kloof tussen raad en ambtelijke

organisatie, raadsfracties zijn te weinig gericht op onderlinge samenwerking) zijn herkenbaar.

Daar kan en moet aan gewerkt worden. Andere opmerkingen (onder meer over tekortschietende

kennis en integriteitsbesef) zijn te algemeen gesteld. Om dit te kunnen vertalen naar te nemen

acties moeten de bevindingen worden geconcretiseerd.

7. Ambtelijke organisatie, MT en secretaris

BMC legt diverse problemen in de ambtelijke organisatie bloot. 6KB heeft kennis genomen vanhet concept-verbeterplan van het college en maakt zich zorgen over de kloof tussen degeconstateerde en de gewenste situatie. Daarover gaan we graag in discussie met het college. Daarbij moet nadrukkelijk ook gekeken worden naar vormen van samenwerking over degemeentegrens heen. Positief vinden we de nog steeds erg grote loyaliteit van de medewerkers; hopelijk is dat ook de basis van waaruit de noodzakelijke verbeteringen kunnen worden ingezet.

Afsluitend merkt 6KB op dat BMC de opdracht heeft gekregen met een duidelijk rapport te komen. Die opdracht getuigt van moed en heeft geleid tot een rapport dat er niet om liegt. Het rapport biedt alle aanleiding voor allerlei politieke afrekeningen, maar naar de mening van 6KB leidt dat tot niets. Als we Hilvarenbeek in een bestuurscrisis storten, duperen we daar eerst en vooral onze inwoners mee. 6KB hoopt daarom dat alle betrokkenen na kennis te hebben genomen van de bevindingen van wat niet goed gaat, elkaar vinden in een gezamenlijk proces naar verbetering. Aan 6KB zal het niet liggen.

p

6KB wil dorpse invulling van Hart voor Diessen (24 apr 2011)

Op 19 mei spreekt de gemeenteraad zich uit over de plannen ‘Hart voor Diessen’. 6 Kernen Belang is een groot voorstander van het ‘basisscenario’, met name voor de realisatie van een complex met zorgvoorzieningen (huisartsen en alles daaromheen) en zorgwoningen op de plaats van de huidige Eenhoorn en Spar. Dit moet snel en daadkrachtig ter hand worden genomen en gelukkig denken alle partijen er zo over.

Kritische kanttekeningen

6KB is kritisch op met name twee onderdelen van de vervolgscenario’s: de voorgestelde bebouwing op de Gildeweide en het geplande plein bij de nieuwe Eenhoorn.

Die vervolgscenario’s voor de komende 10 tot 15 jaar omvatten onder meer:

·        de verplaatsing van Hercules naar het gebied achter de school, gevolgd door woningbouw op de vrijkomende locatie

·        bebouwing langs en op de Gildeweide

·        bouw van woningen tussen de basisschool en de pastorietuin

·        bouw van woningen op de punt tussen Zijthorst en de parkeerplaats bij Hercules

CDA, VVD, PvdA en HOI hebben zich in de commissie Welzijn enthousiast uitgelaten over deze vervolgscenario’s. Gemeenschapslijst is tegen bebouwing op de Gildeweide (punt tegenover de kerk).

Die kritische kanttekeningen tasten de basisgedachte van Hart voor Diessen niet aan, maar versterken die juist. Onze doelstelling is het totaalplan beter te maken, dit alles in het belang van Diessen en haar inwoners. Hierna geven we een toelichting op onze twee belangrijkste kanttekeningen, die overigens onderling nauw samenhangen.

Invulling locatie Eenhoorn en supermarkt

Het gebied van de huidige Eenhoorn en de Spar-supermarkt wacht een zware bouwopgave op het gebied van voorzieningen en woningen. Voor 6KB is het acceptabel dat we hiervoor deels ‘de hoogte in’ gaan. Hoe hoog hier exact wordt gebouwd, vinden wij niet het belangrijkste, het gaat er om dat het geen stenenmassa’s worden. Een gevarieerde en dorpse, ‘Diessense’, uitstraling en goede inpassing in de omgeving is een vereiste. Dat is geen eenvoudige opdracht en het is met de thans beschikbare informatie niet te zeggen in hoeverre dat gaat lukken.

De bouwopgave voor dit gebied wordt nog vergroot door het flinke plein dat is gepland ter hoogte van de huidige Theresiastraat. 6KB vindt dat we dit aspect moeten heroverwegen. Ten eerste omdat dit plein ten koste gaat van de broodnodige ruimte voor het nieuwe zorgcomplex. Ten tweede omdat de vorming van dit plein een zware extra investering vergt in de vorm van sloop van de rij woningen tegenover de Eenhoorn. Geld dat de woonstichting direct moet terugverdienen in het project. Met beide punten verzwaren we dus de bouwopgave in bouwkundige respectievelijk financiële zin; we creëren in feite ons eigen probleem.

Ten derde loopt men met dit plein vooruit op de verplaatsing van sporthal en ontmoetingscentrum Hercules naar het gebied achter de school. Deze verplaatsing staat voor over 15 jaar gepland (dan is het gebouw aan vervanging toe). Dat is zo ver weg, dat er nu nauwelijks een zinnig woord te zeggen is of dit te zijner tijd haalbaar en wenselijk is. Verplaatsing van Hercules is voor 6KB geen doel in zichzelf. Het is goed dat dit met de huidige plannen als toekomstige optie wordt opengelaten, maar meer niet. Voorop moet staan dat deze voorziening ook in de toekomst voor Diessen behouden blijft. Als je gaat verplaatsen bestaat altijd het risico dat er veel minder wordt teruggebouwd dan er is gesloopt.

Gesteld wordt wel dat aan het geplande plein ter hoogte van de Theresiastraat omwille van de levendigheid (los van de verplaatsing van Hercules, die komt immers pas over 15 jaar aan de orde) een horecagelegenheid, ontmoetingszaal of ontmoetingscentrum moet worden gerealiseerd. Als dat gebeurt, creëren we welbewust een regelrechte concurrent voor Hercules, die in belangrijke mate drijft op verenigingsactiviteiten. 6KB vindt dat ongewenst en vindt dat we op die manier onze voorzieningen niet veiligstellen maar juist het draagvlak ervan ondergraven.

Een vierde reden om het plein uit de plannen te halen is dat dit de doorstroming van het verkeer negatief zou beïnvloeden. Nu is er een logische route vanaf de Molenstraat naar het gebied om de kerk. Creëer je hier een verkeersluw plein, dan moet het verkeer andere routes gaan zoeken, met alle gevolgen van dien.

Kortom, ons advies is om dit plein hier te vergeten en meer ruimte te nemen voor een goede inpassing van het nieuwe zorgcomplex. Als over 15 jaar inderdaad wordt overgegaan tot verplaatsing van Hercules liggen alle opties nog open. Laten we daar nu niet op vooruitlopen.

Behoud open karakter, dus niet alles volbouwen

De kom van Diessen wordt onder meer gekenmerkt door tal van open plekken: het eeuwenoude driehoekige weiland aan de Laarstraat, het Laarplein, de pleintjes aan de Van den Elsenstraat, de Molenacker en de Eikenbeemd, de Zijthorst en, tot slot, de Gildeweide. In de scenario’s Z en Y van Hart voor Diessen komt er bebouwing op de Gildeweide (op de punt bij de kerk), tussen Zijthorst en (huidige) Hercules, en tussen school en pastorietuin. Het huidige open karakter van het dorp zal daardoor sterk worden aangetast, zonder dat daar een noodzaak toe is.

Daar komt nog bovenop dat we hiermee parkeerproblemen creëren die thans niet bestaan. Die problemen worden in het plan ‘opgelost’ door grote centrale parkeerterreinen op afstand van woningen en voorzieningen, maar 6KB voorkomt dit probleem liever dan dat we het (op deze manier) gaan oplossen.

Laten we vervolgens focussen op de Gildeweide. Bebouwing aan de rand van de Gildeweide, langs de Torenlaan, vinden wij een uitstekend idee. Plannen hiervoor werden tientallen jaren geleden al ontwikkeld maar zijn nooit tot uitvoering gekomen. Eventueel mag van 6KB hier ook wat ruimte van het plein worden ‘afgesnoept’, als dat nodig is om de bebouwing langs de Torenlaan te kunnen inpassen. We houden dan nog steeds een mooi plein over, dat door de bebouwing aan de rand meer de functie van centrum (hart) kan krijgen.

Bebouwing op (de punt van) de Gildeweide zelf vinden we geen goed idee. De openheid en het karakter van het plein gaan daarmee onherroepelijk verloren. Er ontstaat een klein pleintje zonder functie bij de kerk. Als je op deze plek een gebouw realiseert, staat het in feite midden op een plein, met aan alle kanten openbare ruimte, een soort glazen huis. De woon-zorgaccommodatie voor een groep van jonggehandicapten uit onze gemeente past om die reden hier dan ook absoluut niet (dit wordt bevestigd door deskundigen). Deze voorziening zou wel prima passen aan de rand van de Gildeweide, dat idee steunen wij van harte.

In het advies van de planbegeleidingsgroep en het Belangenorgaan Diessen lezen we het volgende: “Mocht blijken dat deze noodzakelijke opgave niet gerealiseerd kan worden in dit plangebied (=huidige Eenhoorn en supermarkt), en mochten er uit economisch belang kostendragers nodig zijn, betrek dan de Gildeweide hierbij.” Hiermee wordt impliciet erkend dat een keuze voor bouwen op de Gildeweide niet ideaal is en alleen een keuze uit nood(zaak) is. 6KB vindt dat we de ruimte voor woningbouw beter kunnen zoeken in het gebied naast de pastorie en aan de rand van de Gildeweide. In het vorige punt hebben we al opgemerkt dat door het geplande plein de bouwopgave onnodig wordt verzwaard.

Resteert tot slot het financiële aspect. Het zou triest zijn als dat uiteindelijk de (enige) reden is om hier te bouwen, 6KB is het daar in elk geval absoluut mee oneens.

Samengevat is 6 Kernen Belang van mening dat het voor de realisatie van het zo broodnodige zorgcomplex absoluut niet nodig is om ‘alles vol te bouwen’. Behoud het huidige open karakter en bouw niet alles vol. Bebouwing aan de rand van de Gildeweide graag, maar bewaar de openheid van het dorp.

Graag vernemen wij uw visie! Reacties zijn welkom via www.6KB.nl of wil@6KB.nl

p

Brief aan Wiegel over voortzetting starterslening (23 mrt 2011)

Op initiatief van 6KB heeft de gemeenteraad van Hilvarenbeek een brief gestuurd aan Hans Wiegel, de informateur van Gedeputeerde Staten. In deze brief – die door alle fracties is ondertekend – vragen zij de provincie om haar bijdrage aan de starterslening voort te willen zetten of uit te willen breiden.

Enkele jaren geleden is de VROM Starterslening geïntroduceerd. Een instrument om starters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. De gemeente Hilvarenbeek heeft hier aan meegedaan. Het rijk financierde 50%, de provincie 25% en de gemeente 25%.
Het rijk heeft de bijdrage beëindigd. De provincie beëindigt de bijdrage op 1 april 2011.

Het gevolg is dat de gemeente moet kiezen tussen het volledig voor eigen rekening nemen van de financiering of het drastisch beperken van de regeling. In de brief aan Wiegel geven de fracties aan dat het eerste – gezien de huidige financiële omstandigheden – nauwelijks denkbaar is. Het beperken van de regeling is volgens de fracties een zeer slechte zaak voor de leefbaarheid in onze provincie en de toekomst voor onze starters.

De gemeenteraad vraagt Wiegel het onderwerp te betrekken bij de besprekingen over de vorming van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en het bijbehorende beleidsprogramma 2011-2015.

Lees ook over eerdere standpunten van 6KB over starters

6KB staat pal achter starters (18 juli 2010)

Startersinitiatieven (24 oktober 2010)

Regels Vroonacker te strikt voor starterscollectief (29 sep 2009)

Steun voor starters (5 okt 2008)

Starters krijgen ruim baan op locatie de Wit (22 mrt 2008)

6KB roept op tot inspanning betaalbare starterswoningen in Baarschot  (11 jul 2005)

Levendig debat over betaalbare starterswoningen naar ‘Bladelse model’ (5 jul 2005)

Stijging grondprijzen starters beperken (dec 2003)

 

6KB peilt inwoners

Hoe druk is het volgens ú op de provinciale weg? (13 feb 2011)

6 Kernen Belang pleit ervoor om de hele A58 tussen Tilburg en Eindhoven te verbreden tot 2 x 3 rijbanen. Doel is het huidige sluipverkeer door onze kernen terug te dringen en aldus de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te vergroten. Iedere Diessenaar die in de spits naar of van elders moet voor werk of school, kent de ergernis: onophoudelijke rijen auto’s vanaf de N269 in Hilvarenbeek over de Beekseweg, Julianastraat en Beerseweg richting Middelbeers, en omgekeerd. Gelukkig staat het Hilvarenbeekse college positief tegenover ons pleidooi en is toegezegd deze problematiek bij andere overheden naar voren te blijven brengen. 6KB peilt de inwoners.

Drukte niet toegenomen?

Over één onderdeel van de beantwoording van het college is 6KB echter niet tevreden, te weten de volgende passage:  “Uit de tellingen blijkt dat de hoeveelheid verkeer de afgelopen 10 jaar nauwelijks is gestegen. Er rijden tussen de 9000 – 9200 voertuigen per dag over de Julianastraat. Gezien de functie van de weg zijn deze intensiteiten zeer acceptabel.” 6KB-fractievoorzitter Wil Vennix heeft in de raad direct aan verantwoordelijk wethouder Hesselmans geantwoord dit beeld niet te herkennen: “Die aantallen zullen wel geteld zijn, maar op welke dag en op welk tijdstip? Zodra er op de A58 bij Moergestel een file staat, stroomt hier de weg vol. Is op zo’n moment wel eens geteld? Zo nee, dan zeggen die aantallen niet veel.” Het Belangenorgaan Diessen deelt dit gevoel en verwijst naar zijn enquête uit eind 2008 onder aanwonenden van de provinciale weg Beekseweg-Julianastraat-Beerseweg. De uitkomst was dat men in meerderheid positief was over de uitgevoerde reconstructie. Wel werd als belangrijk minpunt genoemd dat het de laatste tijd alleen maar drukker is geworden.

Graag ook uw ervaringen

Graag stellen we inwoners van Diessen en anderen die hiermee worden geconfronteerd in de gelegenheid hun eigen ervaringen met ons te delen.  Geef uw reactie op onze forumpagina of stuur deze naar Gulden Akker 6 Diessen. Wij voegen de reacties samen en sturen deze naar het college. Toegezegd is namelijk dat dit onderwerp terugkomt in de commissie Openbare Werken.

p

 

 

6KB weert sluipverkeer door kernen (update 7 feb 2011)

Update: brief Belangenorgaan Diessen aan gemeente over uitslag enquete.

Afgelopen weken was het weer een paar keer goed raak: files op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven, met als gevolg een lange rij sluipverkeer over de N269 via Hilvarenbeek naar Diessen en dan verder over Middelbeers en Oostelbeers naar Oirschot. De verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze kernen worden daardoor sterk negatief beïnvloed.

Voor 6KB was deze terugkerende ergernis reden om vragen te stellen aan het college. Ons verzoek is om samen met de regiogemeenten te pleiten voor verbreding van de A58 van Tilburg tot Eindhoven. Nu zijn alleen stukken bij Tilburg en tussen Best en Oirschot driebaans. Uit de antwoorden blijkt dat B&W onze zorgen delen. Uit de verkeerstellingen komt echter geen verontrustend beeld naar voren: “Uit de tellingen blijkt dat de hoeveelheid verkeer de afgelopen 10 jaar nauwelijks is gestegen. Er rijden tussen de 9000 – 9200 voertuigen per dag over de Julianastraat. Gezien de functie van de weg zijn deze intensiteiten zeer acceptabel. Van de genoemde getallen is niet bekend welk percentage hiervan sluipverkeer betreft.”

Ons idee is dat deze aantallen op zich nog niet zo veel zeggen, omdat de verkeersdruk zich vooral voordoet tijdens de ochtendspits. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de uitkomsten van een onderzoek dat de provincie in september 2010 is gestart naar de problemen op de N395 (de provinciale weg Hilvarenbeek-Oirschot). Verder antwoordt het college dat Hilvarenbeek met enige regelmaat met Best, Oirschot, Oisterwijk, Eindhoven, Tilburg, provincie, het SRE en de rijksoverheid overleg voert over deze problematiek. In die overleggen pleit het Hilvarenbeekse gemeentebestuur, net als 6KB, voor verbreding van de A58.

6KB mobiliseert buurgemeenten

6KB-fractievoorzitter Wil Vennix heeft ook contact gezocht met partijen in onze buurgemeenten. Vanuit de Oirschotse politiek hebben we inmiddels ondersteunende reacties ontvangen en daar is ons pleidooi al besproken in het overleg van fractievoorzitters. In Oisterwijk heeft de Partij Gemeentebelangen het college gevraagd zich aan te sluiten bij de door ons bepleite regionale lobby. Al met al reden voor hoop dat de boel in beweging komt (nu de stilstaande auto’s op de A58 nog…!)

Vragen 6KB aan college Hilvarenbeek over A58

Antwoorden college vragen 6KB