Verkiezingsuitslag en verloop coalitiebesprekingen

 

“Goed luisteren, beter besluiten”. Dat was het motto van de verkiezingscampagne van 6KB. En dat menen we. Niet alleen met de verkiezingen in zicht, in de periode dat de zieltjes gewonnen moeten worden, maar ook daarna. Zo durf ik hier de stelling op tafel te leggen dat 6KB meer dan welke andere partij ook heeft geluisterd naar de verkiezingsuitslag. Op basis van die uitslag hebben wij immers het standpunt ingenomen dat 1) de Gemeenschapslijst als winnaar het voortouw moest nemen in de coalitieonderhandelingen en 2) als eerste een coalitie van GL, PvdA en VVD (de twee winnaars en de gelijkblijver) zou moeten worden onderzocht. Die opstelling hield geen principiële keuze voor de oppositiebankjes in, zeker niet, want 6KB wil graag bestuursverantwoordelijkheid dragen. Nee, die opstelling komt eenvoudigweg neer op luisteren naar de kiezer en consequenties trekken uit een verkiezingsuitslag. Die opstelling stak opvallend af bij de opstelling van met name het CDA, dat ondanks verlies van zowel stemmen als een zetel toch van mening was dat het toch zeker in de coalitie zou moeten komen.

Voor 6KB was en is het niet zo logisch dat het CDA weer in de coalitie zou komen, integendeel. Onze tweede keuze, toen duidelijk werd dat een coalitie GL/PvdA/VVD niet haalbaar was, was een coalitie van de drie grootste partijen: GL, 6KB en PvdA. Deze samenwerking is echter nooit onderzocht. Wij betreuren het dat zowel GL als PvdA zonder enig inhoudelijk overleg met 6KB ervoor hebben gekozen het CDA als derde partner op de troon te zetten. Het had naar onze mening veel meer voor de hand gelegen als GL en PvdA met zowel 6KB als CDA overleg hadden gevoerd om de mogelijkheden tot samenwerking af te tasten en op basis daarvan een eerlijke afweging te maken.

 

Gebrek aan openheid

eerste kritische geluiden 6KB op coalitieakkoord

Privébelangen Dhr. Hesselmans

Geen steun 6KB aan wethouders

 

Terug naar actueel